Resultaten voor Pas

Pas
Wet natuurbescherming Programmatische Aanpak Stikstof PAS Natuur en Landbouw Beleidsthema's' Provincie Fryslan.
Een aantal Friese Natura 2000-gebieden zijn gevoelig voor neerslag depositie van stikstof. Om toch ruimtelijke en economische ontwikkelingen mogelijk te maken, zonder daarbij kwaliteit en omvang van natuurwaarden in te leveren, is de Programmatische Aanpak Stikstof PAS in het leven geroepen.
pas WikiWoordenboek.
van de juiste grootte, passend. Dat oude gordijn van mijn ouders is precies pas in onze nieuwe logeerkamer. Deze vloer ligt niet pas. Het woord pas staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie. In onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek uit 2013 werd pas herkend door.
PAS en AERIUS Kenniscentrum InfoMil.
Besluit emissiearme huisvesting. Eén van de maatregelen van de PAS is het beperken van de stalemissies door aanscherping en uitbreiding van de maximale emissiewaarden, om zo voldoende ontwikkelingsruimte voor de PAS te creëren. Dit is geregeld met het Besluit emissiearme huisvesting.
Vereniging PAS Nederland.
PAS heeft de afgelopen 2 jaar deelgenomen aan de ontwikkeling van de zorgstandaard en heeft het perspectief van volwassenen met autisme geinventariseerd en beschreven. Hiervoor heeft PAS een een achterbanraadpleging gehouden onder een 10-tal ervaringsdeskundigen met diverse achtergronden jong/oud, man/vrouw, wel/geen lid van PAS, opleiding.
Gratis woordenboek Van Dale.
de pas afsnijden a de doorgang beletten; b te vlug af zijn 4 paspoort; legitimatiebewijs 2 pas het; o 1 geschikt tijdstip; hetgeen betaamt: dat komt goed van pas goed gelegen; te pas en te onpas onverschillig of er aanleiding toe is of niet; het geeft geen pas om het is ongepast, onfatsoenlijk; hij moest eraan te pas komen zijn hulp was nodig; ergens niet aan te pas komen a niet mee mogen doen; b iets niet kunnen presteren 3 pas bijwoord 1 kort geleden; zo-even 2 nog niet lang; nauwelijks 3 niet meer dan: ze is pas twintig 4 niet vroeger dan 5 in heel erge mate: dat is pas lekker!
Home de Pas.
Conferentie en Vergaderruimtes. Techniek de Pas. Wie zijn wij. Vrienden van de Pas. Openingstijden en Route. Tel: 0412 45 16 34. Copyright 2018 de Pas Website ontwikkeling door JSR IT B.V. an SAVU Marketing. Theaterdiner en Cadeaubon. Conferentie en Vergaderruimtes.
Puzzelwoordenboek pas.
Pas de deux of twostep crypt. Pas duidelijk worden bij het para. Pas een muziekinstrument aan de k. Pas er op, dat vraagt grote aanda. Pas erbij en nu al dik in orde c. Pas gebakken 2. Pas gebeurd 8.
Pas Wikipedia.
Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met Pas of met Pas in de titel. Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van Pas inzichtelijk te maken. Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van Pas en verwijzingen daarnaartoe.

Contacteer ons

+  main
+  pas-cher
+  voyage
+  homme
+  Pas
+  moins
+  couchage
+  chere
+  CUIR